Az alapítványhoz történő csatlakozás

 1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány céljával egyetért és az alapítvány részére vagyoni juttatást teljesít, csatlakozhat.
 2. Az alapítvány javára tett adományozás önmagában alapítványi tagságot nem keletkeztet.
 3. Az alapítványhoz csatlakozók az alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak.
 4. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítvány kuratóriumánál. Az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt.
 5. A kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, magánszemélyről rendelkezésre álló információk, valamit a benyújtott kérelemben foglaltak alapján dönt a csatlakozási kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról. A kuratórium elutasítja a csatlakozási kérelmet, amennyiben a csatlakozni kívánó szervezet, magánszemély nem fogadja el az Alapító okirat rendelkezéseit, vagy nem ért egyet az alapítvány céljaival.
 6. A kuratórium a csatlakozási kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról annak megvitatása után – a határozat képesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazással – dönt.

Az alapítványhoz csatlakozók nevét az alábbi csatlakozó űrlap beérkezését, a kuratórium döntését és a vagyoni juttatás teljesítését követően nyilvánosságra hozza az alapítvány.


Az alapítvány támogatása, adomány

 1. Az alapítvány működéséhez készpénzben és egyéb formában – fizikailag kézzelfogható tárgyakkal, eszközökkel történő természetbeni támogatás, jogok ingyenes átengedése, vagy önkéntes munkavégzés – is nyújtható támogatás. 
 2. Az alapítvány ingyenes szolgáltatásnyújtást is elfogadhat. 
 3. A támogatások elfogadásáról is a kuratórium dönt. 

Amennyiben a támogató a támogatás tényét nem kívánja nyilvánosságra hozni, az űrlap megfelelő rovatában jelezze!

  Az alapítvány javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak a szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.