Veteránház és Nyugdíjas Otthon

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.
(Arany János)


Élet a Soroksári úton, avagy a 48-as Honvédmenház házirendje

„Ha öreg-honvéddel találkozol bárhol, emeld meg fiacskám szépen kalapod!”

E sorokat Gárdonyi Géza vetette papírra az Öreghonvéd című versében.

Eme sorok aktualitását adja, hogy a szabadságharc egy rég elfeledett mementóját, a Honvédmenház épületét 1872. szeptember 29-én, a pákozdi csata 24. évfordulóján adták át. A dátumválasztás nem véletlen, hiszen a menház első parancsnoka és egyben alapítója Vidats János is részt vett az ütközetben.

Honvédmenház Kaiser és Frey-féle tervrajza (Vasárnapi Ujság 1871. évi 6. szám)


A Honvédmenház története

“Az 1848/49-iki rokkant honvédeknek hálás elismerésül a nemzet egyesei.”

1869. augusztus 21-én  Pesten tartott országos honvédgyűlésen Vidats János, az Országos Honvédegylet második alelnöke azzal a javaslattal állt elő, hogy  hozzanak létre a rokkant és rászoruló honvédek számára egy honvédmenházat.

Vidats János 1869. augusztus 21.-ei országos honvédgyűlési beszéde:

Vidats János (Borsos József felvétle) Képcsarnok/Hungaricna

Inditványozom:  Építsünk  az 1848/49-iki rokkant honvédek számára, házat, melyben biztos lakást és ellátást nyerjenek.

„Az épület 1944 áprilisáig állt, az akkori nagy bombázások idején pusztult el. Helyén raktárak épültek, mára semmi sem emlékeztet 1848 hangulatára a  környéken. Jó lenne, ha legalább egy emlékkő jelezné, egykor milyen fontos közintézmény állt és az ott lakók 1848 élő hagyományőrzői voltak több, mint 50 éven keresztül.”

(Gönczi Ambrus)


HONVÉD VETERÁN OTTHON

2024.

A nemzetközi minta

„Ha van valaki, aki megérdemli,hogy sima és kellemes legyen az útja, az az öreg katona, aki valaha is kész volt feláldozni az életét hazája védelmében.”– Scott Tábornok, Az AFRH Alapítója (1786-1866)

Az Európa Kontakt Buth Alapítvány keretében működő „Szolidaritás Katonáinkkal Mozgalom” újabb kezdeményezése a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség érdekkörébe tartozó, vagy általuk támogatott honvéd nyugdíjas otthonok és veterán otthonok létrehozása.

FELHÍVÁS!

Természetesen tudjuk, hogy nem egyszerű, és rengeteg pénzbe kerül egy ilyen otthon létrehozása és működtetése. De több mint húsz éve napirenden van ez a kérdés, hiszen valós igény van rá.

Első lépésként ezt az igényt szeretnénk újra felmérni bajtársaink körében, hogy az eredmény birtokában végre bele is kezdhessünk a megvalósítás folyamatába.

MINDEN ÉRINTETT CIVIL SZERVEZETET ÉS MAGÁNSZEMÉLYT ARRA KÉRÜNK, SEGÍTSENEK ABBAN, HOGY MINÉL TÖBBEN VEGYENEK RÉSZT A FELMÉRÉSBEN!


IGÉNYFELMÉRÉS

A segítő civil szervezetek, nyugállományú klubok és az aktív bajtársaink abban tudnak segíteni, hogy az interneten jelen nem lévő érintetteknek a véleményét és adatait is begyűjtik.

A „Felhívás” oldalon megtalálható, hogyan lehet segíteni a kérdőív kitöltésével kapcsolatban.

A felmérés űrlapját online itt lehet kitölteni!


A papíralapú kérdőívet az alábbi linken le lehet tölteni, vagy igény estén a nyomtatványt postázzuk.

A kitöltött kérdőíveket helyi segítőink gyűjtik össze és dolgozzák fel, ahogyan az a „Felhívás” oldalon olvasható.


Az online és papíralapú kérdőív kitöltése eredményének elemzése után valós képet kaphatunk az egyéni igényekről, amelyre hivatkozva meg lehet keresni az aktuális honvédelmi vezetést.

Azonban az idő hatékony kihasználása miatt már a felmérés időszakában is megkerestük a honvédelmi miniszter urat, valamint az állami vagyon kezelő szervezet vezetőjét.


PETÍCIÓ

Mindazok, akik szerint szükség van egy honvéd veterán otthon és veterán rehabilitációs intézmény létrehozására a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, legyenek szívesek a honvédelmi miniszter úrhoz címzett petíciót aláírni!


JELENTKEZÉS SEGÍTŐNEK

Kérjük, hogy azok, akik a felmérésben, majd a megvalósításban is szívesen segítenének, az alábbi kérdőív kitöltésével jelezzék!