AZ EMLÉKHELY LÉTREHOZÁSÁNAK FŐVÉDNÖKE

DR BÖRÖNDI GÁBOR VEZÉREZREDES

A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE


AZ EMLÉKHELY LÉTREHOZÁSÁNAK FŐTÁMOGATÓI

MAGYAR HONVÉDSÉG


MARKET ZRT.


CSULAK FERENC


SZEKERES ISTVÁNAkár egy emlékpark is lehetne itt.
https://youtu.be/_ebU3lgK1qE
A tervezett emlékmű

Emlékhely az Üllői úton

„Felkérjük a Magyar Kormány, benne a Honvédelmi Minisztérium, valamint Ferencváros önkormányzatának illetékeseit, hogy együtt, közösen, velünk érintettekkel is egyeztetve alakítsák ki hivatalos álláspontjukat az Üllői út 133-135. alatt volt műemlék jellegű laktanya, és az abban működött, és a tisztképzés fellegvárának tartott kitűnő intézmények emlékének méltó megőrzését szolgáló ”Emlékhelynek” a létrehozásával kapcsolatban!”

Mint azt Ti is tudjátok, a fenti kérésünket tartalmazó petíciót indítottuk útjára március 20-án, amelyről levélben tájékoztattuk a városrész önkormányzatát és a Honvédelmi Minisztériumot is.

A petíció novemberben történt lezárásakor 305 ember vállalta aláírásával is, hogy támogatja ezt a kezdeményezést. Nektek ezt nagy tisztelettel köszönjük Dogossy Károly kollégámmal!

Talán ennek is köszönhető, hogy a ferencvárosi önkormányzat is foglalkozik a kérdéssel, és örömünkre a Honvédelmi Minisztérium egyeztetésre hívott bennünket.

Másik két-három hasonló kezdeményezés is érkezett a minisztériumhoz, amely kezdeményezések ismereteink szerint egy-egy intézménynek (1. mk. honvéd gyalogsági ezrednek, vagy a Bolyai főiskolának) kívánnak egy emléktáblát állítani. A terület jelenlegi „gazdája” az FTC, amely nyitott a kezdeményezésre, de teljesen érthető módon arra kéri a több kezdeményezés képviselőit, hogy előbb alakítsunk ki egy közös álláspontot és elképzelést.

Köszönettel vettük a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve meghívását, és április 28-án mi egy átfogó, és senkit sem kirekesztő „Emlékhely” (nem egy „sima” emléktábla) HM és Ferencváros Önkormányzata közös megvalósítása mellett érveltünk. 

Célunk a 110. évet élt laktanyában egykor működött minden egyes intézménynek emléket állítani. 

Alapvetően azt gondoljuk, hogy az „Emlékhely” létrehozása főleg kormányzati és önkormányzati érdek, amelyet mi a magunk erejével támogatásunkról biztosítunk!

Ezért három változat megvalósítását támogatjuk, de számunkra az első változat az, ami szerintünk a helyhez legméltóbb lenne!

  1. Egy nagyobb szabású helytörténeti és katonatörténeti projekt megvalósítása. Mindezt elsősorban egy nagyobb volumenű „Emlékhelynek” (múzeumnak, haditechnikai parknak) a létrehozásával kívánjuk elérni, amely kiállító- és közösségi térként üzemelhet, és egy katonai toborzó iroda feladatát is elláthatja.
  2. Központi erőforrás hiányában legalább egy olyan „Emlékhely” elhelyezését tudjuk csak támogatni az adott területen, amely az közismert ágyúk hátterében minden volt katonai szervezetnek külön emlékművét, egységben tartalmazza, egy legalább 10×10 m-es szabad területen.
  3. Végül, ha csupán magán adakozásból létrejövő „Emlékhelyre” van csak lehetőség, akkor is azt javasoljuk, hogy azon minden intézmény említésre kerüljön – egy, vagy több táblán – a kézilabda csarnokon kívül elhelyezve.

A HM illetékes szerve által összehívott egyeztetésen mi a fentieket képviseltük, a kezdeményezést aláírók nevében.

Megnyugtatónak tartjuk, hogy a megbeszélésen résztvevő, és ma még aktív bajtársaink is hasonlóan vélekedtek a laktanya és intézményei emlékének méltó megőrzése tárgyában, és ezt terjesztették az államtitkár úr elé.

Mivel a petíció aláírásával megadott adatokat nem szeretnénk általában a kapcsolattartáshoz felhasználni, ezért a közösségi médiában indított Facebook csoportba várunk mindenkit, aki támogatja az „Emlékhely” megvalósítását és későbbi fenntartását!

Minden ötletet, felajánlást, és javaslatot itt, vagy „az Üllői úti építészeti és katonai emlékhelyért” Facebook csoport felületén is meg lehet beszélni.

Ezért kérjük, hívjatok be mindenkit ebbe a Facebook csoportba!

Üdvözlettel,

                   Buth Sándor és Dogossy Károly


Így nézett ki a petíció

Az Üllői út 133-135. szám alatt 1898-2008 között állt I. Ferencz József m. kir. honvéd gyalogsági laktanya építészeti örökségének, és a benne elhelyezett egykori katonai szervezeteknek és tisztképző intézményeknek méltó emlékhelyet kívánunk állíttatni, melyhez az alábbi petíciót indítottuk, és erről tájékoztattuk a Honvédelmi Minisztérium, a Ferencváros Önkormányzata és az FTC vezetőit.

A petíció lezárult

2022-11-30 11:21:42

Az Üllői úti katonai emlékhely létrehozása érdekében indított petíciót november 30-án lezártuk.

A 305 fő aláírónak köszönjük a támogató aláírását, és arra kérjük őket, kísérjék figyelemmel az emlékhely megvalósítása érdekében zajló munkát az Európa Kontakt Buth Alapítvány honlapján, valamint a Facebookon Az Üllői úti építészeti és katonai emlékhelyért címen találhat nyilvános csoportban!

A petíciót elküldjük a honvédelmi miniszter számára, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat számára.

Kérjük, hogy az emlékhely magánerős megvalósítása érdekében mindenki a neki legkevésbé megterhelő összeggel anyagilag is támogassa az emlékhely megvalósítását!


Közösség alakult

Az emlékhely létrehozását kezdeményezők Facebook csoportja


Vélemény nyilvánítás kérdőív

A kezdeményezés elindítása óta eltelt, szerintünk értelmetlenül hosszú idő után véleménynyilvánításra kérjük a kezdeményezés támogatóit.
Kérjük minél többen éljetek ezzel a lehetőséggel!


Az emlékhely önerős megvalósítását elkezdtük

🇭🇺 Itt a lehetőség, hogy a nagy szavakat tettek is kövessék!

🇭🇺 A Honvédelmi Minisztérium jelenleg nem tud a kezdeményezéssel érdemben foglalkozni, ezért az emlékhely önerős megvalósítását elkezdtük, melyet Vargha Tamás parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes támogat.

Önerőből egy különleges emlékkő-kompozíció elhelyezését indítottuk el.

🇭🇺 Lehet csatlakozni!

🇭🇺 Mi nem csak a saját főiskolánknak, vagy idősebb bajtársaink a saját Egyesített Tiszti Iskolának, hanem az Üllői út 133-135. szám alatt 110 évig állt I. Ferenc József gyalogsági laktanyának és a benne működött minden katonai szervezetnek és tisztképző intézménynek méltó emléket kívánunk állítani!

🇭🇺 Államtitkárnak és egyesület vezetőjének éppúgy, mint a volt növendékeknek, hallgatóknak, tanároknak, parancsnokoknak.

🇭🇺 Mi megtettük a kezdeményezést. Ha bárki komolyan gondolja a hagyományok megőrzését, az segít abban, hogy méltó emlékhelyet állítsunk!

🇭🇺 Az Üllői út 133-135. szám alatt 2008-ig működött katonai tisztképző intézmények emlékére állítandó emlékhelynek a támogatására kérjük mindazokat, akik egykor az ETI, a ZMKMF, vagy a BJKMF tanárai, növendékei voltak.

🇭🇺 Az emlékmű elkészíttetéséhez több Millió forintot kell összegyűjteni, ezért minden forint támogatás nagy segítség.

A támogatást az alábbi számlára lehet utalni.

Kedvezményezett: EKBA
Bank neve: MagNet Bank
Számlaszám: 16200247-10018369
Külföldről történő utaláshoz IBAN szám:
HU89 1620 0247 1001 8369 0000 0000
Közlemény rovatba beírni: EmlékhelyAz emlékkő-kompozíció látványterve készül