Még az idén megvalósulhat az „Emlék Jel”


Egy esztendeje indult a kezdeményezés, amelyet a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán fél évszázada avatott, illetve ötven esztendővel azelőtt tanulmányaikat kezdő, nyugállományú honvédtisztek indítottak annak érdekében, hogy egykori iskolájuk helyén, – az MVM Dome impozáns épülete mellett – egy méltó emlékhelyet hozzanak létre.

A kezdeményezést aláírásával is támogató, 305 fő képviseletében Dogossy Károly nyugállományú alezredes és But Sándor nyugállományú ezredes tájékoztatott, hogy a kezdeményezők lojálisak a mindenkori Honvédelmi Minisztériumhoz és a Magyar Honvédséghez, és tudatában vannak annak is, hogy az Alaptörvény, illetve a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint a Zalka Máté név nem ajánlott.

Kezdeményezésükkel nem is Zalka Máté személyének, hanem a saját iskolájuknak, sőt az 1898-ban átadott és ennek a területnek a városképét 110 éven át meghatározó I. Ferencz József honvéd gyalogsági laktanyának, s a benne elhelyezett 1. honvéd gyalogezrednek, valamint a háború utáni műszaki tisztképzésnek, és a katonai zenész képzésnek kívánnak méltó „Emlék Jelet” állítani.

Az „Emlék Jel”, jelen helyzetben, közadakozásból valósítható meg. A tervezett, s körülbelül 12 millió forintba kerülő kompozíció létrehozását örvendetesen sokan támogatják már, akik kötődnek az Egyesített Tiszti Iskolához, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolához és a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolához. Az egykori növendékek, hallgatók, tanárok és mások – mintegy 400 családról van szó –, mindeddig, több mint négy és fél millió forinttal támogatták az emlékhely létrehozását.

A kezdeményezést elindítók és a megvalósítást koordinálók tisztelettel számítanak további támogatókra, s egyaránt várják természetes személyek, cégek és civil szervezetek anyagi hozzájárulását is. Az emlékhely létrehozását támogatók a támogatásaikat az Európa Kontakt Buth Alapítvány MagNet Banknál vezetett 16200247-10018369 számlaszámára utalhatják. A közlemény rovatba „Emlékhely” és „név”, illetve „név nélkül” megjegyzéssel.

Elkészült az emlékkő-kompozíció látványterve és műleírása is. 

A MEMENTÓ 1898 – 2008 felirat arra utal, amiről az „Emlék Jel” szól, tehát az emlékezésről, és a 110 éves múlt tiszteletéről. A bronz domborművek közül a baloldali, a „Petőfi kapu” a laktanya építészeti és katonai örökségére, a középső sapkajelvény az itt elhelyezett, 1. m. kir. honvéd gyalogezred katonai örökségére, a jobb oldali dombormű, az intézmény főépülete az ágyúkkal pedig a tisztképző intézmények örökségére utal.

A jobb oldali, talajon fekvő kő a magyar katonazenész tiszthelyettes képzésnek állít emléket, a vele szemközti kövön olvasható „A HAZÁÉRT” felirat pedig a Magyar Honvédség mindenkori katonái előtti tisztelgés.

A felkért szobrászművészek elkészítették az emlékkő-kompozíció 1:5 arányú makettjét, amely sokakat meggyőzhet arról, hogy az „Emlék Jel” méltó a támogatásra.


A szervezők napjainkban ugyan az engedélyezési eljárás kacskaringós útját járják, de bíznak a valóban felelős vezetők támogatásában. A kezdeményezés képviselőinek reménybeli meggyőződése, hogy az „Emlék Jel” avató ünnepsége – a tervek szerint – az 1. honvéd gyalogezred laktanyába költözésének évfordulójáig, azaz szeptemberig megvalósulhat.

🇭🇺 Örömmel tájékoztatom barátaimat, ismerőseimet és mindazokat, akik támogatták kezdeményezésünket, hogy legyen méltó emlékhely a volt katonai főiskolánk helyén, az Üllői út 133-135. szám alatt, az MVM Dome impozáns épülete előtt, hogy a másfél éves küzdelem alatt Károly Dogossy barátommal elértük, hogy az utolsó engedélyt is megkaptuk. Én csütörtökön tudok felmenni Budapestre aláírni a szerződést, és ezek után kezdődhet az „Emlékkő-kompozíció” alapjának elkészítése, valamint a szobrász barátaink által jelenleg készítés alatt álló mű helyszínre szállításának és az avatási ünnepség szervezésének folyamata olyan ütemezésben, hogy szeptember 15-én délelőtt 11.00 órakor a katonai emlékhely felavatása megtörténhessen.

♥️ Mindenkinek köszönjük a támogatást!