"Szolidaritás Katonáinkkal"

Kategória: Uncategorized 1 / 3 oldal

Felhívás

Felhívás a Magyar Honvédség aktív és szolgálaton kívüli állományához, felelős szakembereihez!

Az Európa Kontakt Buth Alapítvány az alábbi felhívással fordul a Honvédelmi Minisztérium alárendelt szervezetei minden egyes volt és jelenlegi munkatársához.

Kérjük, hogy a Honvéd Veterán Otthon létrehozásával kapcsolatos kezdeményezésünk sikerét emberi és szakmai alapon indokolva segítsék a szociális és az egészségügyi területen szolgálatot teljesítő mai és egykori bajtársak!

Közös akarattal hozzuk létre azt a multifunkciós Honvéd Veterán Otthont, amelynek kialakítása több mint húsz éve ígéret!

Minden trauma feldolgozható! És minden katona méltó az időskori gondoskodásra!

Adódik a kérdés, hogy miként lehet kezelni a poszttraumás stresszben szenvedőket?

Egyáltalán gyógyítható-e ez a betegség? Györffy Ágnes hangsúlyozza: a már kialakult betegséget sikerrel tudják kezelni a pszichoterápia változatos formáival, ahol a tünethez, az egyén állapotához, a traumatizáció jellegéhez kell, hogy igazodjon a terápia egyéni vagy csoportos formája. A betegek emellett kiegészítésként kaphatnak gyógyszeres segítséget is.

Kérjük, hogy a szakemberek álljanak a kezdeményezés mellé! Szakmai írásaikat tegyék közzé az alapítvány oldalán és minden egyéb módon segítsenek a téma fontosságát alátámasztani.

Veterán betegség, méltó öregkor

Felhívás a Magyar Honvédség aktív és szolgálaton kívüli állományához

Az Európa Kontakt Buth Alapítvány az alábbi felhívással fordul a Honvédelmi Minisztérium alárendelt szervezetei minden egyes volt és jelenlegi munkatársához.

Kérjük, hogy az úgynevezett „Honvéd Veterán Otthon” létrehozásával kapcsolatosan elindított kezdeményezésünket emberi és szakmai alapon indokolva segítsék a szociális és egészségügyi területen szolgálatot teljesítő mai és egykori bajtársak! Közös akarattal hozzuk létre azt a multifunkcionális „Honvéd Veterán Otthont”, amelynek kialakítása több mint húsz éve már ígéret!

Minden trauma feldolgozható! És minden katona méltó az időskori gondoskodásra!

Adódik a kérdés, hogy miként lehet kezelni a poszttraumás stresszben szenvedőket? Egyáltalán gyógyítható-e ez a betegség?

Györffy Ágnes hangsúlyozta:

a már kialakult betegséget sikerrel tudják kezelni a pszichoterápia változatos formáival, ahol a tünethez, az egyén állapotához, a traumatizáció jellegéhez kell, hogy igazodjon a terápia egyéni vagy csoportos formája. A betegek emellett kiegészítésként kaphatnak gyógyszeres segítséget is.

https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/poszttraumas-stressz-amikor-elakad-a-lemez.html

Kérjük, hogy a szakemberek álljanak végre a kezdeményezés mellé! Szakmai írásaikat tegyék közzé az alapítvány oldalán, és minden egyéb módon segítsenek a téma fontosságát a HM felé alátámasztani.

Miért éppen Veterán Otthon?

🇭🇺 Az alapítványunk által kezdeményezett, és a honvédelmi miniszter úrhoz is eljuttatott kérésünk, hogy közös gondolkodás után alakítsuk ki a honvéd veterán otthon létrehozásának feltételeit. Sajnos, eddig hiába vártunk a pozitív válaszra, ezért a nyilvánosság erejével szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét a veteránok civil-, és a nyugállományú katonák időskori életéről történő méltó gondoskodás szükségességére.


Tudjuk, hogy a külföldi missziókból hazatérő katonák itthon újra egészségügyi szűrésen esnek át, aminek a pszichológiai teszt is része. Ezeknél a katonáknál ugyanis gyakori az álmatlanság, a szorongás vagy a poszttraumásstressz-zavar. Sőt egyre gyakrabban fordul elő súlyos sebesülés, testi sérülés is. Az, aki feldolgozatlan lelki sérüléseket hozott haza magával, az segítséget kérhet a honvédség pszichológusaitól. Mégis voltak, akiket alkalmatlanság miatt szereltek le. Ők a civil életben próbáltak szerencsét, és lényegében kikerülnek a honvédség látóköréből. Magyarországon ugyanis nincsenek veteránintézmények, pedig ezek számtalan NATO-tagországban léteznek és működnek.

A honvédség főpszichológusa már három évvel ezelőtt elismerte, hogy:

ideje lenne elgondolkodni ezen itthon is, mivel rengeteg magyar katona szolgált már külföldi missziókban.Az afganisztáni harctéren átélt borzalmak miatt alakulhatott ki elmebetegség egy magyar katonánál, aki kést szorított egy járókelő nyakához

Az afganisztáni harctéren átélt borzalmak miatt alakulhatott ki elmebetegség egy magyar katonánál, aki kést szorított egy járókelő nyakához.


Felkérjük a Magyar Honvédség aktív és szolgálaton kívüli állománya tagjait, hogy szakmai segítséget nyújtani szíveskedjenek a veteránok rehabilitációs intézménye és a rászorulók honvéd otthona szükségességét igazolni hivatott kezdeményezéshez!


Magyarországon 40 ezer nyugállományú katona van, és azt mondják, számítanak rájuk a fiatalok megszólításában. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ezt ne csak szavakban tegyék, hanem látszódjon a valóságban is. Ehhez természetesen újra kell gondolni, és be kell indítani a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, valamint a nyugállományú- és veterán katonák valódi érdekvédelmében érdekelt szervezetek képviselőiből álló Idősügyi Tanács, illetve az Érdekvédelmi Fórum rendszeres működését!

A Szolidaritás Katonáinkkal Mozgalom keretében kezdjük el a veteránok közösségének alulról történő megszervezését! Kérjük, hogy az űrlapot kitöltve jelentkezzen minden érintett, aki egyetért, és legyünk minél többen!

Felhívás az aktív és szolgálaton kívüli katonákhoz

Örömmel nyugtáztuk, hogy ezen a héten többen kitöltötték azt a felmérést, amely az úgynevezett „Honvéd Veterán Otthon” létrehozását kezdeményezi, illetve az azzal kapcsolatos igényt támasztja alá.

Alapítványunk – az Európa Kontakt Buth Alapítvány – a továbbiakban is szükségesnek tartja a legalább húsz éve napirenden lévő nyugdíjas ház létrehozásával kapcsolatos hivatalos egyeztetéseknek a Honvédelmi Minisztérium illetékesei által történő ismételt megszervezését, és a minisztérium, valamint a katonák érdekvédelmében szerepet játszó civil szervezetek, és a kezdeményezést ismét elindító alapítványunk képviselőiből álló munkacsoport létrehozását.

Ezért a nyilvánosság eszközével is élve kérjük a honvédelmi miniszter urat, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség minden egyes vezetőjét, hogy az útjára indult kezdeményezésünkre reagálva értesítsék az alapítványunkat arról, hogy ismereteik szerint – az állami vagyon kezelőjétől beszerzett adatok alapján – milyen elhagyott katonai objektumok vannak a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt birtokában, amelyek a vagyonkezelő által a Magyar Honvédségnek, valamelyik önkormányzatnak, vagy alapítványnak ingyenes használatba adhatók.

Sajnáljuk, hogy a ma még aktív utódaink számára nem igazán érdeklődésre számot tartó ezen kezdeményezés, de szeretnénk őket is emlékeztetni arra, hogy a kor előrehaladtával az aktív állapot egyszer megszűnik, és akkor ők is ugyanúgy részesei lehetnek ennek az igénynek.

Sőt arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy másokkal ellentétben alapítványunk nem támogatja az igényjogosultak „civil nyugdíjas otthonban” történő elhelyezését, ahogyan az egyik doktori értekezésben javasolt digitális nyugdíjas otthon ábrándját sem.

Az általunk javasolt multifunkciós Honvéd Veterán Otthon létrehozásával nem csak a nyugállományú katonák és családtagjaik méltó életkörülményeiről gondoskodnánk, hanem az aktívak szüleiről is, amivel mentesíteni tudnánk őket a szolgálati feladataikat zavaró családi problémák alól. Valamint helyet adnánk a ma még nem létező – de szükséges – a fizikailag és pszichikailag sérült veteránok rehabilitációs ellátását szolgáló intézménynek, illetve az adott helyőrség, vagy fegyvernem életéhez szorosan kapcsolódó katona történeti múzeumnak is.


Kérjük, hogy az igény felmérés űrlapját minél többen töltsék ki!


Hasonló elhagyott katonai objektum sok van, és csak az idő dolgozik rajtuk.

De akár az elvett honvéd üdülők is szolgálhatnák az állományról való állami gondoskodás intézményét.

Honvéd Otthon igény felmérés

Az idős is tud szívéből adni,
képes szeretettel jó ember maradni!
Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra,
másokra van gondja, nem saját magára.

Aranyosi Ervin

Online felmérés


Az alábbi linken is elérhető a kérdőív. Kérjük, minél többen töltsék ki, és adják tovább az ismerőseiknek is!

https://forms.gle/rRyYTNCY2d7tqERr7


A kétoldalas űrlap innen letölthető, de kérésre postázzuk is!

A letöltött űrlapot azokkal kell kitöltetni, akik nem használják az internetet. A három adatból (cím, E-mail, telefon) egy ilyenkor közelező, hogy ne érhessen bennünket az a vád, hogy valótlan adatokat készítünk!


A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum üléséről

🇭🇺 Szolidaritás katonáinkkal

 • A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2023. IV. negyedévi ülésén többek között szó esett az érdekegyeztetést érintő változásokról és a túlóra díjazásával kapcsolatos átmeneti szabályozás meghosszabbításáról.
 • Döntés született a 2024. évi HÉF munkatervről.
 • Tájékoztató hangzott el a magyar honvédség segélyezési és szociális támogató rendszeréről, valamint az állomány megtartására tett intézkedések értékelése illetve ehhez kapcsolódó javaslatok, fejlesztési irányok kerültek napirendre.

♥️ Minden fórum annyit ér, amennyit a felek megvalósítanak az elhangzott kérésekből és javaslatokból. Persze már az itt felvetett kérések és javaslatok is megmutatják, mire lehet majd számítani.

🪖 Nézzük csak!


„Végül de nem utolsósorban a számos információ közül rendkívül markáns támogatottsággal kiemelkedett az az igény, hogy a katonák ötvenötödik betöltött életévét követően az állomány tagja objektív feltételek fennállása esetén részesülhessen egyfajta járadékszolgáltatásban, amennyiben a továbbiakban objektív okok miatt aktív katonai szolgálata a nem biztosítható. A kutatás kapcsán Czermann helyettes államtitkár úr jelezte, hogy mindenképpen szakértői egyeztetéseket kíván folytatni e kérdésben a Honvéd Érdekképviseleti Szervezettel.”

https://www.hsz.hu/hsz-hir/hef_2023_4_nev
 1. Nem lehetne az állomány (aktív és szolgálaton kívüliek egyaránt) minden tagjával megpróbálni az egyeztetést?
 2. Nem lehetne ráébredni végre, hogy 2012-ben csúnyán mellényúlt a tárca vezetése, amikor nem tiltakozott a katonák jogainak visszamenőleges megvonása miatt?

🇭🇺 Nem újabb és újabb járadék fajtát kell kitalálni, hanem a katonák jogállásáról szóló törvényt (nem rendeletet!) kell nemzeti konszenzust teremtve a Parlamentnek elfogadnia!

Olyan törvényt kell alkotni, ami figyelembe veszi, hogy 63 évesen már nem ugyanaz a katona mint 23 évesen, de ettől még a hivatásos katona egy életre szóló esküt tett?

https://m.hvg.hu/itthon/20231120_Minden_katonat_erint_Barmikor_bevezethet_kulonos_szolgalati_rendet_a_vezerkari_fonok

Miért és milyen Honvéd Otthont akarunk

Back view of a courageous young soldier walking towards his house with his luggage. American serviceman coming back home after serving his country in the military.

Idősotthon árak és lehetőségek ma

 • Milyenek ma az idősotthonok?
 • Mennyire nehéz bejutni, milyen árakkal számolhatunk?
 • Mit nyújt egy magán idősek otthona, mennyibe kerül, és mennyit kell félretennünk, ha nyugdíjunk kiegészítését és időskori, magas színvonalú ellátásunkat is szeretnénk biztosítani?

Az évek múlásával egyre többször fordul meg a fejünkben, hogy mi lesz velünk, hogyan fogunk élni időskorunkban. Talán a környezetünkben is látunk olyan példákat, amelyeket mindenképpen szeretnénk elkerülni, és ami mindannyiunk számára a legfontosabb, ha nyugdíjas éveinkre gondolunk, az egyetlen szóban foglalható össze: méltóság.

Szeretnénk, ha méltósággal viselhetnénk idősödésünket, ha nem terhelnénk majd családunkat hajlottabb korunk okozta problémáinkkal. Ha biztosítva lenne, hogy bármilyen egészségügyi gonddal kell is szembenéznünk, az nem a gyermekeink, hozzátartozóink terhére történne, nem az ő ápolásukra, illetve anyagi gondoskodásukra szorulnánk.

Akár már most is érzékeljük, hogy nem megy minden úgy, mint fiatalabb korunkban, de egy-egy sérülés is megmutathatja számunkra, hogy milyen kiszolgáltatott is tud lenni az ember, ha nem tökéletes az egészsége. Egy csonttörés vagy csak egy derékbecsípődés esetén is kénytelen vagyunk igénybe venni a velünk együtt élők segítségét. Ez most még csak időszakos kellemetlenség, egy szép kort elért embernek akár a mindennapjait jelentheti.

Ideális lenne, ha ezeket a mindennapokat szakértő személyzet segítené, és nem a családunk vállára nehezedne a feladat. De még egészségügyi problémák nélkül is lelkileg építőbb, mentálisan kielégítőbb lenne, ha idős napjainkat társaságban, programokkal, beszélgetésekkel tölthetnénk, és magányérzetünk enyhítését sem csupán a gyerekek, unokák látogatásaitól remélnénk.

Csakhogy az erre alkalmas keretet nyújtó idősotthonok hallatán megborzongunk, hiszen nem a legpozitívabb kép él bennünk. Túlterhelt, sokszor türelmetlen személyzet, elárvult, problémákkal küszködő nénik és bácsik, szegényes társalgók, kopottas szobák rémlenek fel előttünk.

Ám ma már léteznek egészen másfajta idősotthonok is: ezek az úgynevezett nyugdíjasházak, nyugdíjasotthonok, amelyek olyanok, akár egy lakópark vagy egy hotelAz idősek saját lakrészben, magánlakásokban élnek, a takarítással, mosással, főzéssel nem kell fáradniuk. Számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőség áll rendelkezésükre, kirándulások, kulturális programok színesítik mindennapjaikat.

Egy ilyen megoldás már kifejezetten vonzó lehet számunkra, hiszen ellátásunk, ápolásunk is biztosítva lenne, miközben magas színvonalú élettérben és kielégítő társaságban  tölthetnénk idős napjainkat.

 • De vajon mennyibe kerül mindez, és hogyan lehet bejutni egy ilyen magán nyugdíjasotthonba?
 • Mennyivel nyújt többet egy magán nyugdíjasház, és hogyan érhetjük el, hogy egy ilyen otthon lakói lehessünk idős korunkban?
 • Milyen lehetőségeink vannak az állami vagy egyházi intézményekben, milyen feltételekkel kerülhetünk be, mennyit kell fizetni havonta, és mit kapunk a pénzünkért?

Az idősotthonok helyzete hazánkban itt olvasható


A ma már két évtizede kihasználatlanul pusztuló laktanya még mindig alkalmas lehet egy minden igényt kielégítő Honvéd Otthon létrehozására!


FELMÉRÉS

Közös akarattal az igények felmérése után a veterán ház és honvéd otthon megvalósul, ha jelentkezel segítőnek.


A csapatlégvédelem bölcsője

KÖZLEMÉNY
🇭🇺

Nagyoroszi településen mindenki büszke a falu katonai múltjára. A település és a Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület szeretné mindezt megörökíteni a jövő nemzedéke számára.

🪖

Nagyorosziban az első katonai szervezet – a Légvédelmi Tüzér Lőtérparancsnokság – 1950. április 15-én alakult meg, mert a háború után újjá szervezett magyar hadsereg légvédelmi tüzér fegyvereinek lövészetéhez a legalkalmasabb terepet itt találták meg: Diósjenő – Nagyoroszi – Drégelypalánk községek körzetében.

💰

Ezzel kapcsolatban jelent meg az alábbi felhívás, amelyben minden érintettet, és a katonai hagyományok valódi őrzőit arra kéri az egyesület, hogy anyagi támogatásukkal segítsék az örökség megőrzését.

🇭🇺

Az Európa Kontakt Buth Alapítvány üdvözli a kezdeményezést, és felkéri a Honvédelmi Minisztérium illetékeseit a kezdeményezés támogatására, katonai örökségünk védelme, katonai emlékeink megőrzése és hagyományaink tisztelete érdekében.

🇭🇺

Nagyoroszi nem csupán az egykori csapatlégvédelmi fegyvernem katonáinak úgynevezett „szentélye” az itt zajlott tiszthelyettes képzés, technikai átképzés, vagy nem utolsó sorban az itt végrehajtott éleslövészetek emlékei által, hanem a „célrepülést”, vagy a helikopteres kutatást végrehajtó hajózó állománynak, illetve a csapatlégvédelmi alegységek, egységek parancsnoki állományának is.

Az első magyar kézi légvédelmi rakéta indítása, 1977 februárjában Drégelypalánkon, fotó: mn7486

Ezért kérjük, hogy saját erőnkhöz mérten mindannyian támogassuk a Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület ezen kezdeményezését!

BÚCSÚZUNK

Ma délelőtt Székesfehérvár-Kisfalud temetőjében nagy részvét és katonai tiszteletadás mellett búcsúztunk Simon Lajos nyugállományú századostól, akinek az Üllői úti emlékhely létrehozásában végzett munkájáért örök hálával tartozunk.

Lajos volt az „Üllői úti katonai emlékhelyért” projektünk menedzsere. Az emlékmű avatásán már nagyon betegen, de ott akart lenni, hogy velünk együtt érezze át, hogy „győztünk”.

Egy barátot elveszteni mindig fájó. Ma ismét egy jó embert, egy igaz barátot kísértünk utolsó útján. Szomorúan búcsúzunk. Emléked velünk marad! Nyugodj békében Lajos! 🖤

Búcsúzunk. EKBA és barátaid.”


A család kérésére Dogossy Károly, az alapítvány kurátora a sírnál az alábbi szavakkal búcsúzott barátunktól.

„Tisztelt Gyászolók!
Egyáltalán nem túlzás kijelenteni, Simon Lajos nyugállományú százados nagybetűvel EMBER és BARÁT, nagybetűvel KATONA volt. Biztos vagyok benne, akik ismerték, ugyanígy gondolják.

Lajoskám!
Nagyon nem jól van ez így! Mondják, minden rosszban van valami jó! Ez nem igaz! Mi jó lehet abban, hogy most így állunk itt előtted? Mi jó lehet abban, hogy 2-án reggel Mártitól egy megdöbbentő üzenetet olvastam: „Már az angyalok vigyáznak rá” ? Semmi!
Túl sok a közös emlék! Annak ellenére, hogy másfél éve ismertük egymást, a közös munka, az egy nemes cél érdekében történt együtt gondolkodás ezeréves barátsággá változtatta ezt a rövid időt. Belegondolva nem is volt olyan rövid, hiszen beszélgetéseink olyan emlékeket elevenítettek fel, melyeket évtizedeken keresztül, ismeretlenül is hasonlóan éltünk meg.

Mióta égi utad főparancsnoka lettél, folyamatosan jutnak eszembe ezek az emlékek, onnan kezdve, hogy Sanyi említette, van egy nyugállományú százados, aki tudja, hogy Kincsesbányán hol vannak az emlékműhöz alkalmas kövek, sőt talált is megfelelőt. Igen, látva a köveket habozás nélkül elfogadtuk, választásod tökéletesen megfelelt egy méltó emlékművel kapcsolatos álmainknak.

Biztos vagyok benne, Te egész életed alatt a légynek sem tudtál ártani. Rád mindenhol, mindenben, mindig lehetett számítani, legyen az akár a kövek kiszabadítása az erdőből. akár a vadászok, a rendőrök meggyőzése, akár a Rák-hegyen kialakított családi birtok, ahol szeretett családod mellett mi is otthon éreztük magunkat.

Nagyon szép emberi tulajdonság, ha valaki szereti, amit csinál, Te pedig szeretted a munkát. Feltűnés nélkül, mérhetetlen lelkesedéssel és szorgalommal tetted azt, amivel segítettél, mi sokszor csak tudomásul vettük és „kipipáltuk”, ez is megvan, Lajos elintézte!
Nem kellett sem magas beosztás, sem fényes vállap, minden nap komolyan vetted, hogy a katonának a kapott feladatot ellentmondás nélkül, legjobb tudása szerint, eskűjéhez méltóan végre kell hajtani.

Mélységes meggyőződéssel, hivatástudattal élted mindennapjaidat.

Nincsenek szavak arra, hogy egyre súlyosabb egészségi állapotod ellenére részt vettél az emlékmű avatási ünnepségen. Az arcodon megjelenő gyenge mosollyal jelezted felénk, Te is tudod, győztünk, megcsináltuk!

Sajnos, most nem győztél. Rólad az emlékeinkben megmarad a tisztelet, udvariasság, önzetlen segítés, jó haver, rendes ember. És ezen, soha nem is változtatunk.

Nagy űrt hagytál szeretteid és a mi életünkben.

Nyugodj békében, nem felejtünk!
Szia

Veteránház (Honvéd Otthon)

Felhívás!

Tisztelt Bajtársak, Kollégák!

Az Európa Kontakt But Alapítvány és a Szolidarítás Katonáinkért Mozgalom újabb felhívással fordul valamennyi aktív, és nyugállományú katonához, honvédségi dolgozóhoz.

Alapítványunk első nagy vállalását, az Üllői úti Katonai Emlékhely felállítását, sok aktív támogatónknak köszönhetően sikeresen teljesítette.


Az elődeink által megteremtett értékeket kötelességünk megvédeni.

https://kormany.hu/hirek/benko-tibor-a-magyar-honvedseg-a-tarsadalombol-epitkezik

Fentieket dr. Benkő Tibor akkori honvédelmi miniszter hangsúlyozta 2022. február 3-án, Budapesten, a Batthyány Lajos Alapítvány Csónak utcai székházában tartott szimpóziumon.

Benkő Tibor volt katona miniszter az alábbiakat is mondta.

„Nyugállományú szakasz az, amelyben a katona már nem vállal aktív katonai szolgálatot, de a honvédelem ügye iránt továbbra is elkötelezett, és esküjéhez híven él. Ennek a korosztálynak kívánunk úgynevezett obsitos és veterán programokat indítani, vagyis nekik, akik ugyan befejezték aktív pályafutásukat, de továbbra is tagjai a honvédség nagy családjának. Nagyon sokan tartoznak ebbe a körbe, akik tettek a nemzetért, az országért, és akik továbbra elkötelezettek és lojálisak a haza iránt. Nekünk meg kell becsülnünk őket és a lehetőségekhez mérten gondoskodnunk kell róluk. Ehhez a kormány idősügyi politikája rendkívül sok lehetőséget biztosít, mi pedig azon vagyunk, hogy még tovább erősítsük e támogatási rendszert, mert úgy érezzük, kötelességünk törődni mindazokkal, akik tettek Magyarországért. Ugyanez vonatkozik azokra a katonákra is, akik a missziókban harci feladatokat hajtottak végre, és a harci műveletekben való bátor helytállásukért kitüntetésben részesültek, vagy harctéri sebesülést szenvedtek. Ők a veteránok, akik „megjárták a hadak útját”.

Ezek alapján célunk, hogy a szavakat végre tettekre váltva, a katonai pályát élethivatásul választók, valamint a Magyar Honvédség állományában dolgozók aktív pályafutásuk végeztével, bizonyos élethelyzetek esetén lehetőséget kapjanak egy minden igényt kielégítő honvédségi „veterán otthonban” (idősek otthona, honvéd otthon) életük méltó folytatására.


Az 1860-ban megalakuló, majd a kiegyezést követően új erőre kapó honvédegyleti mozgalom kiemelt feladata volt elesett illetve elhalt bajtársak özvegyeiről, árváiról való gondoskodás, az új honvédség megteremtése és a 48-as emlékezet ápolása mellett a rokkant és rászoruló 48-as honvédek helyzetének megoldása is. Ennek a szellemiségnek a tükrében vetette fel 1869. augusztus 21-én Pesten tartott országos honvédgyűlésen Vidats János, az Országos Honvédegylet második alelnöke a menház alapításának ötletét. Már az 1848-1849-es szabadságharc során is felvetődött hasonló intézmény alapítása, Kossuth Lajos a nagyszombati Rokkantház mintájára egy menház alapítását tervezte a fővárosban. Vidats ötletét megihletette a franciáknál, angoloknál és az amerikaiaknál lévő veteránházak működésé is. A javaslat hatására országos gyűjtés kezdődött, több lehetséges helyszín megvizsgálását követően az egykori 48-as honvédek a ferencvárosi Soroksári úton vásároltak telket. Az épület ünnepélyes alapkő letételére 1871. október 1-jén került sor a ferencvárosi Soroksári út 62. szám alatt (napjainkban Soroksári út 114).

Az intézmény fontos szerepet töltött be, hiszen 1872-től 1928 között Kossuth Lajos regimentjének több mint 1100 képviselője töltötte itt élete alkonyát. Az első 48-as veterán, aki beköltözött az épületbe, Zólyomi Iván százados volt. A menház utolsó 48-as lakója, Lebó István („Lebó bácsi”) 1928. július 1-én hunyt el az épület 24-es szobájában.


Sokak szerint egyértelmű igény és széles körű támogatás övezi ezt a kérdést. És valóban már nagyon régi keletű. Ismereteink szerint ez akkor is felmerült, amikor a teljes katonai jelenlét felszámolásra került a nagy katonai, főleg légvédelmi hagyományokkal bíró Nagyoroszi településen. Többen javasolták akkor, hogy az erdei környezetben meglévő infrastruktúra, a képzett egészségügyi és kiszolgáló személyi állomány, valamint a település támogatása miatt itt lehetne létrehozni egy olyan Veteránház és Honvéd Otthon komplexumot, amely a főváros közelsége miatt is vonzó lehet a teljes ellátást, sőt a 24 órás felügyeletet igénylők, valamint a hotel és apartman szintű ellátást igénylők számára egyaránt.

A honvédségi nyugdíjasotthon létrehozásának gondolata már két évtizede felmerült. A Hszt. 2005-re tartalmazta egy ilyen intézmény létrehozási kötelezettségét. Anyagi lehetőségek hiá- nyában a tárca akkori vezetése a civil otthonban való elhelyezés (akkor még volt azokban szabad kapacitás) mellett döntött, és 2007-ben törölték a törvényi kötelezettséget. Megítélésem szerint már nem szükséges újabb felmérés, az igény egyértelmű.

Véleményem szerint a tárcának el kell döntenie: akarja, támogatja-e a    fenti elvek szerint működő otthon létrehozását, vagy a  katonák egyénileg keressenek megoldást, ha tudnak?

Sörös István
ny. ezredes

Itt található !

Alapvetően egyetértünk Sörös István írásával, azzal a kiegészítéssel, hogy szerintünk nem feltétlenül Budapest kell legyen az első helyszín, ahol egy „Honvéd Otthon” létrehozását meg kell valósítani, és bár általunk is ismert, hogy készült valamilyen felmérés a tárca részéről, de annak eredményét, valamint az abból levont következtetéseket és a jelenlegi honvédelmi vezetés akaratát nem ismerjük. Ahhoz, hogy ezt megismerjük, ismételten a Honvédelmi Minisztériumhoz, elsősorban a miniszterhez és természetesen a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar főnökéhez kell fordulni.

Ennek érdekében első lépésként felmérést kell végeznünk, hogy megállapíthassuk a várható és valós igényeket, amely alátámasztja megkeresésünket.

A felmérésben és az azt követő munkában természetesen számítunk a kérdést már hosszabb ideje támogató természetes személyek és civil szervezetek segítségére.

A felmérést segíteni szándékozók ezt az egyszerű űrlapot töltsék ki!


Az igények felmérése az alábbi kérdőív alapján történik.

Kérjük, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet!

Felkérjük a nyugdíjas szervezeteket (klubokat) és egyes személyeket, akik vállalják a feladatban való részvételt, hogy ezen űrlap segítségével (online, vagy kinyomtatva), településenként mérjék fel a helyi igényeket, és azt alapítványunk számára jelezzék!


Elérhetőségeink az alábbiak.

Tel.: +36 30 573-9996

E-mail: eukontakt.com@gmail.com 

A megosztásokat köszönjük!

1 / 3 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén