🇭🇺 Szolidaritás katonáinkkal

  • A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2023. IV. negyedévi ülésén többek között szó esett az érdekegyeztetést érintő változásokról és a túlóra díjazásával kapcsolatos átmeneti szabályozás meghosszabbításáról.
  • Döntés született a 2024. évi HÉF munkatervről.
  • Tájékoztató hangzott el a magyar honvédség segélyezési és szociális támogató rendszeréről, valamint az állomány megtartására tett intézkedések értékelése illetve ehhez kapcsolódó javaslatok, fejlesztési irányok kerültek napirendre.

♥️ Minden fórum annyit ér, amennyit a felek megvalósítanak az elhangzott kérésekből és javaslatokból. Persze már az itt felvetett kérések és javaslatok is megmutatják, mire lehet majd számítani.

🪖 Nézzük csak!


„Végül de nem utolsósorban a számos információ közül rendkívül markáns támogatottsággal kiemelkedett az az igény, hogy a katonák ötvenötödik betöltött életévét követően az állomány tagja objektív feltételek fennállása esetén részesülhessen egyfajta járadékszolgáltatásban, amennyiben a továbbiakban objektív okok miatt aktív katonai szolgálata a nem biztosítható. A kutatás kapcsán Czermann helyettes államtitkár úr jelezte, hogy mindenképpen szakértői egyeztetéseket kíván folytatni e kérdésben a Honvéd Érdekképviseleti Szervezettel.”

https://www.hsz.hu/hsz-hir/hef_2023_4_nev
  1. Nem lehetne az állomány (aktív és szolgálaton kívüliek egyaránt) minden tagjával megpróbálni az egyeztetést?
  2. Nem lehetne ráébredni végre, hogy 2012-ben csúnyán mellényúlt a tárca vezetése, amikor nem tiltakozott a katonák jogainak visszamenőleges megvonása miatt?

🇭🇺 Nem újabb és újabb járadék fajtát kell kitalálni, hanem a katonák jogállásáról szóló törvényt (nem rendeletet!) kell nemzeti konszenzust teremtve a Parlamentnek elfogadnia!

Olyan törvényt kell alkotni, ami figyelembe veszi, hogy 63 évesen már nem ugyanaz a katona mint 23 évesen, de ettől még a hivatásos katona egy életre szóló esküt tett?

https://m.hvg.hu/itthon/20231120_Minden_katonat_erint_Barmikor_bevezethet_kulonos_szolgalati_rendet_a_vezerkari_fonok