A 2008-ban földdel egyenlővé tett területen 110 évig állt egy laktanya. Abban működött a háború utáni magyar tisztképzés Egyesített Tiszti Iskolája 1957-67 között, majd 1967-től a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, amelyet 1992-ben Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolának neveztek át. De a kezdeményezést elindító egykori zalkások a történelmi hűség és az elődeik iránti tisztelet okán nem csupán saját alma materüknek, hanem a teljes, 1898-tól 2008-ig tartó időszaknak az építészeti és katonatörténeti örökségének emléket kívánnak állítani az Üllői úton, az MVM Dome impozáns épülete mellett.

Ehhez a kezdeményezéshez rengeteg olyan ember csatlakozott, aki fontosnak tartja ezen örökség megőrzését. Köszönet mindazoknak, akik anyagilag is támogatják a kezdeményezést. Közöttük nagyon sokan már második, sőt harmadik utalással is segíteni kívánják a méltó emlékhely megvalósítását!

Az emlékkő-kompozíció létrehozását támogatók listája itt található!

A kezdeményezés elindítói bíznak benne, hogy a katonai hagyományokat fontosnak tartó civil szervezetek, természetes és jogi személyek túlnyomó többsége támogatja, hogy az idén 175. éves Magyar Honvédség egykori laktanyájának, az 1. honvéd gyalogezrednek és a korszerű tisztképzésnek méltó emlékhelye álljon az Üllői út 133. szám alatt.