Hiába mondtuk el már nagyon sokszor a sajnos egy éve húzódó kezdeményezés megvalósítása ideje alatt, hogy ez a kezdeményezés már a kezdetektől az Üllői úton egykor volt laktanya és a benne működött katonai szervezetek teljes 110 évének kíván emléket állítani. Teszi ezt annak ellenére is, hogy a kezdeményezést elindítók zöme zalkás volt.

Éppen ezért a honvédelem ügyét valóban fontosnak tartó, és a Magyar Honvédség 175 éves katonai hagyományait hitelesen őrizni hivatott szervezeteknek és személyeknek ismét figyelmébe ajánljuk a már közzétett műleírást és látványtervet.

Azon látható az adott területen egykor volt katonai objektum teljes 110 éves katona- és építész történeti emlékének méltó, és történelmileg hiteles megőrzésének szándéka.

Sőt a 175. éves Magyar Honvédség katonái előtti tisztelgés is.

Az emlékkő-kompozíció álló, faragott tatárkövén elhelyezett három, bronzból készült dombormű emléket állít magának az 1898-ban átadott laktanyának, a benne elhelyezett egyes honvédeknek, és a háború utáni magyar tisztképzés itteni intézményeinek.

A kezdeményezést elindítók és azt erkölcsileg és anyagilag is támogatók természetes igénye, hogy a tisztképzésnek emléket állító domborművön a legismertebb és meghatározó tiszti iskolák (Egyesített Tiszti Iskola, Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola és Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola) név szerint is említésre kerüljenek.

Aki ezt bármilyen (sem jogilag, sem történelmi tényeket tekintve nem alátámasztható) okból meg kívánja akadályozni, az a kezdeményezést elindítók és támogatóik szerint nem igazán tiszteli a magyar katonai hagyományokat, és a 175 éves Magyar Honvédség történetének hamis képét kívánja az utókornak átadni.

A kezdeményezés viszont azért indult, hogy 15 év eltelte után végre legalább egy emlékhely álljon az egykor volt laktanya és tisztképző intézmények helyén. A kezdeményezés célja a megemlékezések lehetővé tétele és az örökség megőrzése az utókornak.

Ennél fogva a kezdeményezést elindítók kompromisszum készségét bizonyítva az emlékkő-kompozíció harmadik domborműve, amely a tiszti iskolák ágyús főbejáratát ábrázolja, az alábbi szöveget tartalmazza.