"Szolidaritás Katonáinkkal"

Kategória: Üllői úti katonai emlékhely

Emlékhely a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola helyén

AZ „ÜLLŐI ÚTI KATONAI EMLÉKJEL” A FŐVÁROS ÉS KATONANEMZEDÉKÜNK LEGÚJABB EMLÉKMŰVE

A Budapest, Üllői út 133-135. szám alatti katonai objektum 2008-ban történt lerombolása, és az eltelt 14 esztendő „általános semmittevése” után, az ebben az intézményben valaha iskolapadokat koptató tisztjelöltek kis csoportja elhatározta: kezdeményezi egy a laktanyát, a honvéd gyalogezredet, és a katonai tanintézeteket is megörökítő emlékjel létrehozását, amely megőrzi és tovább viszi 110 év örökségét.

Az impozáns MVM sportcsarnok közvetlen közelében, egy szépen füvesített részen olyan hely- és katonatörténeti emlékhely létesítése volt a célunk, amelyet nemcsak az érintettek, hanem napjaink és a jövő katonái, ugyanakkor a lakosok is magukénak érezhetnek, s mindenki számára vállalható történelmi értékű lesz.

Mottónak gróf Széchenyi István gondolatait választottuk:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”.

Az elhatározás megvalósítása érdekében, 2022 márciusában írtunk levelet a honvédelmi miniszternek, megfogalmaztunk egy petíciót, s mindemellett „Az Üllői úti katonai emlékhelyért” névvel hoztunk létre egy közösségi oldalt is. Az első minisztériumi egyeztetésen – 2022 áprilisában – született megállapodás arról, hogy az elképzelésünk megalapozott, létjogosultsága van egy ilyen jellegű-tartalmú emlékműnek. Beindult a tervezés, az egyeztetések sora, miközben partneri kapcsolatokat is kerestünk. Mivel célunk eléréséhez egy vadonatúj alapítvány létrehozása rendkívül időigényes lett volna, a jogszerű működés érdekében csoportunk örömmel csatlakozott a 2010-es évek eleje óta már létező-működő Európa Kontakt Buth alapítványhoz. A módosított dokumentumokat az illetékes bíróság elfogadta, nyilvántartásba vette. Elkészülhetett az emlékhely létesítés projektterve, elvi forgatókönyve, és a kapcsolódó szabályzatok is. Az alapítványi keretek közötti működés teremtett lehetőséget arra, hogy jogszerűen gyűjtsünk támogatásokat, és az „Üllői úti projekt” befejezése után, ezen keresztül nyíljon lehetőség egyrészt az utógondozásra, másrészt a „Szolidaritás katonáinkkal” mozgalom projektjeinek támogatására is.

A végső forma kialakításához sikerült Kincsesbánya környékén egy nagyobb és két kisebb, ún. „tatárkövet” találnunk, amelyek a szobrászművész szerint tökéletesen alkalmasak, kemények, időtállóak voltak, s a megmunkálásuk után, a látványukkal művészeti szempontból is megfeleltek egy méltó katonai emlékhely létesítés elképzelésének. Nem volt könnyű, de sikerült megoldanunk, hogy megfeleljünk egyrészt a társadalmi-politikai helyzetnek, másrészt a történelmi tényeknek, a szakmai, művészeti, nyelvhelyességi, jogi, s nem utolsó sorban az anyagi lehetőségeinknek is. A javaslat elfogadása után a szobrászművész elkészítette az 1:5 méretarányú makettet. A 2022 októberében indult adomány gyűjtés 2023 közepére már több, mint nyolcmillió forintot eredményezett. Ekkora összeg már elegendő volt ahhoz, hogy az álmunkat megvalósíthassuk. A munkát a Móron élő szobrász házaspár, Nagy Edit és Pintér Balázs nagy lelkesedéssel vállalta. Három követ szállítottunk a művészek telephelyére.

A megálmodott, és valamennyi érintett részéről elfogadott emlékmű kompozíció bronz domborművei közül a „Ferencz József laktanya, a főbejáratával” emlékeztet a kezdetekre, de ugyanígy – később így hívták – a „Petőfi kapu” is a népligeti futóedzésekre, a laktanya „önszorgalomból” történő elhagyási lehetőségére is. Az első gyalogezred sapkajelvényén látható, legendás „SZISZI”, azaz Erzsébet királyné bronzmellképe pedig a történelmi múlt tiszteletére, a gyalogezred zászlóanyjára emlékeztet. Az 1950-ben épült új, „kétágyús laktanya” hatvanegy évig volt a katonai felső- és középfokú oktatás otthona. Ez a bronz dombormű katonai és polgári tantárgyakra, államvizsgákra, parlament előtti tiszti fogadalmakra is emlékeztet, s arra, hogy avatás után, hivatásos katonaként egész életünket a haza fegyveres szolgálatára fordítjuk, katonazenészeink pedig magas művészi szinten biztosítják a katonai és egyéb rendezvényeket. A jobb oldali kis kő emlékeztet a zenész tiszthelyettes képzésre, a baloldali kis kő pedig tisztelgés a mindenkori magyar katona előtt.

Több, mint egy éves, folyamatos munka után a kezdeményezésünk finisébe ért. Az avatási ünnepségen – 2023. szeptember tizenötödikén, 11 órakor –, gyönyörű időben, verőfényes napsütésben, katonai tiszteletadás mellett hullhatott le a lepel, hogy e pillanattól kezdve egy méltó katonai emlékhely őrizze és vigye tovább 110 év katonatörténeti emlékét. Az álmunk megvalósult! Az emlékmű kompozíció 591 természetes és 9 jogi személy anyagi támogatásának eredménye. Nagy tisztelet és köszönet valamennyi támogatónak!

Meghatottan, örömmel nyugtáztuk, hogy a jelen és jövő katonáinak történő jelképes átadással biztosított a katonai felső- és középfokú oktatás történelmének megőrzése, az örökség továbbvitele. Az avatási ünnepség lefolyása, az érdeklődők nagy száma, a koszorúk, a könnyeiket törlő idősebb és fiatalabb hölgyek és férfiak látványa is igazolta, hogy elértük célunkat, tiszta lelkiismerettel vállalhatjuk, hogy közös akarattal, összefogással, sokak támogatásával MEGCSINÁLTUK!

A kezdeményezők nevében:

Dogossy Károly nyá. alezredes a kuratórium tagja

Horváth Miklós nyá. őrnagy a felügyelőbizottság tagja


Áll az Emlékjel az Üllői úton!

AZ AVATÁSI ÜNNEPSÉG

2023. szeptember 15.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!

♥️

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMNAK ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉGNEK


A MARKET ZRT-NEK


SIMON LAJOS NYÁ. SZDS-NAK


MEGCSINÁLTUK!

VELETEK!


A Honvédelmi Minisztérium megadta a hozzájárulását.

🇭🇺 Hosszú, és vitáktól sem mentes egyeztetést követően a kitűzött cél érdekében általunk megkötött, szerintem jó kompromisszum eredménye, hogy az emlékhely létrehozásának ügye végre a gyakorlati megvalósítás szakaszába léphet.

Tudom, sokan lesznek, akik nem örülnek ennek, de azokat, akik az emlékhely megvalósítását valóban támogatják, arra kérem, hogy örüljenek együtt velünk az alábbi hírnek!

„Tájékoztatom, hogy a honvédelmi tárca hozzájárul, hogy az Üllői úti domborművön a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum rendelkezésre bocsájtott fényképe, valamint az utolsó levélben javasolt „A TISZTKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI 1947 – 2008” szövegfelirat megjelenítésre kerüljön.”


Az Üllői úti katonai emlékhelyért Facebook csoportban minden aktuális információ megtalálható!

♥️ Köszönjük a kb. 450 család támogatását! De az emlékkő-kompozíció elkészítéséhez további anyagi támogatást várunk!

Számlaszám: MagNet Bank

16200247-10018369

Közlemény: Emlékhely, név, vagy „név nélkül”.

MEMENTO 1898 – 2008

Hiába mondtuk el már nagyon sokszor a sajnos egy éve húzódó kezdeményezés megvalósítása ideje alatt, hogy ez a kezdeményezés már a kezdetektől az Üllői úton egykor volt laktanya és a benne működött katonai szervezetek teljes 110 évének kíván emléket állítani. Teszi ezt annak ellenére is, hogy a kezdeményezést elindítók zöme zalkás volt.

Éppen ezért a honvédelem ügyét valóban fontosnak tartó, és a Magyar Honvédség 175 éves katonai hagyományait hitelesen őrizni hivatott szervezeteknek és személyeknek ismét figyelmébe ajánljuk a már közzétett műleírást és látványtervet.

Azon látható az adott területen egykor volt katonai objektum teljes 110 éves katona- és építész történeti emlékének méltó, és történelmileg hiteles megőrzésének szándéka.

Sőt a 175. éves Magyar Honvédség katonái előtti tisztelgés is.

Az emlékkő-kompozíció álló, faragott tatárkövén elhelyezett három, bronzból készült dombormű emléket állít magának az 1898-ban átadott laktanyának, a benne elhelyezett egyes honvédeknek, és a háború utáni magyar tisztképzés itteni intézményeinek.

A kezdeményezést elindítók és azt erkölcsileg és anyagilag is támogatók természetes igénye, hogy a tisztképzésnek emléket állító domborművön a legismertebb és meghatározó tiszti iskolák (Egyesített Tiszti Iskola, Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola és Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola) név szerint is említésre kerüljenek.

Aki ezt bármilyen (sem jogilag, sem történelmi tényeket tekintve nem alátámasztható) okból meg kívánja akadályozni, az a kezdeményezést elindítók és támogatóik szerint nem igazán tiszteli a magyar katonai hagyományokat, és a 175 éves Magyar Honvédség történetének hamis képét kívánja az utókornak átadni.

A kezdeményezés viszont azért indult, hogy 15 év eltelte után végre legalább egy emlékhely álljon az egykor volt laktanya és tisztképző intézmények helyén. A kezdeményezés célja a megemlékezések lehetővé tétele és az örökség megőrzése az utókornak.

Ennél fogva a kezdeményezést elindítók kompromisszum készségét bizonyítva az emlékkő-kompozíció harmadik domborműve, amely a tiszti iskolák ágyús főbejáratát ábrázolja, az alábbi szöveget tartalmazza.


Zalkások az Emlékhelyért

A 2008-ban földdel egyenlővé tett területen 110 évig állt egy laktanya. Abban működött a háború utáni magyar tisztképzés Egyesített Tiszti Iskolája 1957-67 között, majd 1967-től a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, amelyet 1992-ben Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolának neveztek át. De a kezdeményezést elindító egykori zalkások a történelmi hűség és az elődeik iránti tisztelet okán nem csupán saját alma materüknek, hanem a teljes, 1898-tól 2008-ig tartó időszaknak az építészeti és katonatörténeti örökségének emléket kívánnak állítani az Üllői úton, az MVM Dome impozáns épülete mellett.

Ehhez a kezdeményezéshez rengeteg olyan ember csatlakozott, aki fontosnak tartja ezen örökség megőrzését. Köszönet mindazoknak, akik anyagilag is támogatják a kezdeményezést. Közöttük nagyon sokan már második, sőt harmadik utalással is segíteni kívánják a méltó emlékhely megvalósítását!

Az emlékkő-kompozíció létrehozását támogatók listája itt található!

A kezdeményezés elindítói bíznak benne, hogy a katonai hagyományokat fontosnak tartó civil szervezetek, természetes és jogi személyek túlnyomó többsége támogatja, hogy az idén 175. éves Magyar Honvédség egykori laktanyájának, az 1. honvéd gyalogezrednek és a korszerű tisztképzésnek méltó emlékhelye álljon az Üllői út 133. szám alatt.

Az „Emlékhely” látványterve

Látványterv és műleírás

„Üllői úti katonai emlékhely”

A magánerős emlékkő-kompozíció egyik vázlata

2023


1. A helyszín

Az „Emlékhely” megvalósításának helyszíne Budapest IX. Kerület Üllői út 133-135. szám alatti terület. Az MVM Dome külső, parkosított területén az érintettek érdekeihez, lehetőségeihez, akaratához igazított méretű – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, művészi kivitelezésű – „Emlékhely” akadálymentesen létrehozható.

Elképzelésünk mottója:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

(Gróf Széchenyi István)

2. A látványterv

Az „Emlékhely” látványterve
Az emlékkő-kompozíció

3. A műleírás

Az Emlékkő-kompozíció három faragott és csiszolt, kemény „tatárkőből” áll, és ezek méretei az alábbiak.

  1. Álló tatárkő: 300x275x65 cm.
  2. Baloldali fekvő kő: 160x100x45 cm.
  3. Jobboldali fekvő kő: 140x70x40 cm.

Az álló, 3 méter magas nagy tatárkő stabilitását a kőbe fúrt furatba illeszkedő, álló acél rúd biztosítja, amely a kőnek – pontalapozás módszerével készített – alapjába lesz rögzítve és bebetonozva.

A kisebb, fekvő tatárkövek a nagy, álló tatárkő előtt és kétoldalt fekszenek olyan távolságban, hogy a fű nyírható legyen körülöttük.

Összességében az Emlékkő-kompozíciónak egy 3,5×2 m-es lebetonozott terület az alapja, amely területet termőföld és fű (gyeptégla) borít. A kész kövek arra kerülnek elhelyezésre.

Mivel a könnyebb megközelíthetőség és jobb láthatóság érdekében az emlékhely a kijelölt parkosított területnek a gyalogos forgalomhoz közeli sarkában kerül elhelyezésre, megközelítéséhez járda nem szükséges.

Az emlékkő-kompozíció

Egyedi, nagyméretű bronz betűk az álló, nagy kő cím feliratában:

és a baloldali, kisebb méretű kő feliratában:

A jobboldali kisméretű kő csiszolt felületén a domborművek által tartalmazott szöveghez illeszkedő, szabvány betűkkel készül a felirat a bronz táblára.

Ezt kiegészíti egy kis líra, mint a katonai zenészek fegyvernemi jelvénye bronz dombormű.


Az álló – 300x275x65 cm-es – fő kövön három darab különböző szélességű, de azonos – 45 cm – magasságú dombormű kerül elhelyezésre.

A domborművekhez tartozó alábbi szövegeket a domborművek tartalmazzák, közelről jól látható nagyságban.

  • dombormű – Laktanya („Petőfi kapu”) szövege:
I. FERENCZ JÓZSEF M. KIR. HONVÉD GYALOGSÁGI LAKTANYA
  • dombormű – Gyalogezred (Sisi sapkajelvény) szövege:
1. HONVÉD GYALOGEZRED
  • dombormű – Tiszti iskolák (Zalka főbejárat ágyúkkal) szövege:
EGYESÍTETT TISZTI ISKOLA, ZALKA MÁTÉ KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA, BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA

4. Az „Emlékkő-kompozíció” mondanivalója

Az „Emlékhely” látványterve

A MEMENTÓ 1898 – 2008 cím utal arra, amiről az emlékmű szól! Az emlékezésről, a 110 éves múlt tiszteletéről.

A három bronz dombormű közül a:

  • „Petőfi kapu” utal a laktanya építészeti és katonai örökségére, a
  • Sapkajelvény utal az itt elhelyezett 1. m. kir. honvéd gyalogezred katonai örökségére,
  • Főépület ágyúkkal utal a tisztképző intézmények örökségére.

A jobboldali, fekvő kő emléket állít a magyar katonazenész képzésnek.

A baloldali, fekvő kő tiszteleg a Magyar Honvédség mindenkori katonái előtt!


Út a látványtervig


Az emlékkő-kompozíció

Elkészült a makett

Emlékhely

Az emlékkő-kompozíció látványterve

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén